/ by /   Hỏi Đáp / 0 comments

Uống thuốc sâu tự tử có bị đọa địa ngục không?

“Thưa thầy, uống thuốc sâu tự tử có bị đọa vào địa ngục không?”

Trích lời của thầy Thích Pháp Hòa:

Thưa đại chúng, uống thuốc gì cũng sẽ đọa. Nhưng chữ “đọa” ở đây không phải là mình tự tử mình đọa mà nếu hằng ngày nghiệp lực của mình như thế nào thì nghiệp sẽ đưa mình đi. Chứ không phải người nào tự tử là đọa địa ngục. Đọa cũng một phần bởi mình sống mà mình khổ sở, mình kết liễu là mình có lỗi một phần đối với tổ tiên, cha mẹ đời này. Mình đã không vượt qua được cái khó, để vì cái khó khổ đó mà hại đến thân mạng mà cha mẹ cho mình. Còn đọa địa ngục là do nghiệp lực của chúng ta. Cần phải thấy rõ cái này.

Nếu mình có can đảm để tự vận thì tại sao không có đủ can đảm để mình sống. Ai cũng một lần để chết. Nhưng nếu cuộc đời này ai khổ cũng tự vận thì thế giới thiếu gì người tự vận. Ở đây ai dám tự vỗ ngực là tui chưa bao giờ khổ đâu? Mà hễ khổ là tự vận thì chắc chết hết rồi.

Uống thuốc sâu tự tử có bị đọa địa ngục không?
Uống thuốc sâu tự tử có bị đọa địa ngục không?

Cho nên thưa đại chúng, chúng ta phải biết làm sao để vượt khổ chính là phương pháp tu tập của đạo Phật. Mình khổ đủ thứ hết á, khổ vật chất, khổ tâm lý. Khổ vật chất như thiếu ăn, thiếu mặc, nghèo đói,… Còn khổ tâm như thương phải xa, ghét mà phải gặp, muốn hoài mà không được,… Tất cả đều có phương thuốc hết.

__Hỏi-Đáp Phật Pháp__


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.