/ by /   Lịch sử đạo Phật / 0 comments

Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì?

Một Phật tử hỏi: “Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì?”

_Trích lời thầy Thích Pháp Hòa_

Có bao nhiêu loại tháp?

Trong Phật giáo, tháp là biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp có nhiều loại: Tháp 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng,… Đa phần mình nghe pháp 7 tầng, hay có khi nghe “xây tháp 9 tầng”, “Dù cho xây 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho 1 người. Trong giới sa di có câu: “Dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới”. Như vậy thấy, quý vị thấy việc tu, xuất gia trì giới một ngày còn hơn một người xây tháp vạn trượng.

Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng
Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng

Ở đây Phật Dược Sư cầm một cái tháp, thường thường trong chùa hay thờ 3 tượng Phật, gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca ôm bình bát, một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng. Tháp đó được gọi là Như Ý tháp. Tại sao là 7 tầng?

Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng

Người ta thường gọi là Bảo Pháp, vì tháp đó làm bằng 7 của quý. Đó là: Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta, tất cả chúng ta muốn xây dựng đời mình an vui hạnh phúc thì phải nương theo 7 thứ tài sản mà người tu cần có:

  1. Tín là Niềm tin
  2. Văn là Nghe
  3. Tàm là hổ thẹn với mình
  4. Quý là hổ thẹn với người
  5. Giới
  6. Tuệ
  7. Xả ly

Người có 7 thứ này là có 7 thứ tài sản quý báu, xài hoài không hết. Như hột xoàn nhiều cỡ nào, xài là hết. Đặc biệt 7 thứ này xài hoài không hết mà càng ngày càng tăng trưởng.

Ví dụ: Văn là nghe, càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân, tâm mình chứ không có hết. Còn hột xoàn, kim cương, càng xài càng bị thiếu hụt. Còn người biết nghe pháp, càng nghe tâm tư càng mở. Sự chấp trước của mình càng giãn ra, sự phiền não càng giãn ra. Cho nên người có Văn là người có tài sản quý báu. Nghe những đau khổ của người, nghe những lời người ta xây dựng,… Vì trên đời này có nhiều người không chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe.

Đọc thêm: Tại sao người tu hành phải xuống tóc?

Đọc thêm: Bánh xe 8 căm và 12 căm khác nhau như thế nào?

Câu chuyện về một tu sĩ mù (kiếp trước là thầy thuốc) thời Đức Phật

Dược Sư là thầy thuốc, người có được 7 thứ này thì có khả năng trị bệnh. Trong kinh kể câu chuyện, có ông đó làm thầy thuốc, người ta tới ông để trị bệnh. Trong khi người ta bị bệnh, người ta nói ông trị hết bệnh đi, tui trả một xu tiền lớn. Đến khi trị bệnh hết rồi thì người bệnh quỵt không trả. Người thầy thuốc không nói gì hết. Đến khi người bệnh đó trở lại thay thuốc, kỳ này ông thay thuốc độc. Ông đắp vô con mắt người đó, đui luôn.

Thay vì ổng có khả năng trị bệnh, nhưng ổng bị gạt, cho nên ổng ghét làm đui người đó luôn. Cuối cùng, cái nhân ổng làm như vậy thì cái quả ổng trả là trở thành một tì kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Cái phước cứu người khác cũng có, nhưng nghiệp hại một người cũng có, nên được làm một người tu nhưng là người tu mù mắt.

Trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nằm nghe, ổng đi ngang con ốc, lỡ chân đạp nó chết. Là do người tu sĩ này mù, không thấy đường. Con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp nên sau khi chết con ốc được sinh lên cõi Trời. Câu chuyện đó muốn kể là mình gieo một nhân gì, dù một chút cũng nên có thiện lành.

Như vậy, tháp 7 tầng chính là 7 thứ quý của con người, và con người nên có 7 thứ đó.

_Hỏi-Đáp Phật Pháp_


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.