/ by /   Phật Pháp Ứng Dụng / 1 comments

Có nên ép con cái cúng giỗ không?

“Thưa thầy, hằng năm ngày giỗ của ông bà, nếu mình kêu con cái dự lễ cầu siêu, vậy thì mình có ép buộc con cái mình không? Tuy rằng mình biết con cái mình chẳng bao giờ đi chùa và mình biết con cái mình không muốn đi”

_Trích lời thầy Thích Pháp Hòa_

“Cái vấn đề mình cúng giỗ, mình kêu con cái mình đi chùa là điều mình cần làm. Vấn đề cúng thờ ông bà không phải của Phật giáo, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng đạo Phật có một cái đặc biệt là đạo Phật đi đến đâu cũng không bao giờ đi ngược lại hay chống phá lại truyền thống cao đẹp của đất nước đó, mà đạo Phật biết hòa nhập và lồng thêm những đạo lý để cho việc đó càng thêm ý nghĩa.

Vấn đề cúng giỗ không phải ông bà mình ngồi đó chờ mình một năm cho ăn một lần nhưng mà cúng đó là chúng ta nuôi dưỡng (cung dưỡng – nuôi dưỡng) hình ảnh của ông ba trong tâm thức của con cháu. Chúng ta nuôi dưỡng văn hóa, truyền thống cao đẹp là chúng ta nhớ nghĩ tổ tiên, cội nguồn. Cho nên tất cả chúng ta biết rằng con cái không thích nhưng mình cần phải nói cho các con hiểu được ý nghĩa để các con về chùa hoặc về nhà để làm lễ giỗ. Nếu không tiện về chùa thì làm ở nhà cũng được, nhưng cần đơn giản, đừng quá rườm rà, con cái thấy ngán, hết đời của mình rồi nó thấy chán và nó sẽ không có làm nữa.

Ông bà cũng không có ăn bữa đó đâu, nếu có ăn thì chỉ hưởng được cái hương vị thôi. Người mất không có ăn như mình, mình ăn thì nhai, nuốt nên gọi là đoàn thực. Người mất thì ngửi hương gọi là xúc thực. Cúng kính là vì mình kính nên mình cúng. Mà cúng là cung cấp, dưỡng nuôi tinh thần hiếu đạo, nhớ cội nhớ nguồn, trở về truyền thống.

Quan trọng là chúng ta biết làm sao để cho bữa cúng đó nhẹ nhàng, không quá rườm rà để các con cháu không thực hiện được. Mình là người tiên phong, để con cháu tiếp nối thì chúng ta phải bắt đầu có bài bản để các con cháu có thể tiếp nối được mình.

Mình cứ làm đi, thành tựu được bao nhiêu thì tùy duyên phước của mỗi người và mỗi gia đình. Cách nói của chúng ta cũng quan trọng, nói như thế nào để con cháu hiểu được đây là trở về với cội nguồn. Quý vị tin Phật, tin Chúa gì cũng được nhưng không thể bỏ tổ tiên được. Vì không có tổ tiên thì không có mình.

“Nước sông nọ có nguồn mới chảy.

Hạt thóc kia có cấy mới nên

Phàm phu cho đến thánh hiền

Ví không cha mẹ sao nên thân người.”


One Response

  1. […] Đọc thêm: Có nên ép con cái cúng giỗ không? […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.