/ by /   Phật Pháp Ứng Dụng / 1 comments

Đi đám tang, sợ người chết theo mình?

“Thưa thầy, người ta nói đi hộ niệm đám tang, người chết hay chui vô xe của mình. Mình không thể chạy thẳng về nhà của mình được, phải ghé lại công viên để con ma đi xuống”

_Trích lời Thầy Pháp Hòa_

Thầy trả lời với không khí rất vui vẻ, thầy hài hước đáp:

“Làm sao mình biết con ma chui vô xe đó? Rồi mình đến công việc, mình có dám nói mời anh bước xuống? Rồi gặp con ma lì nó không xuống rồi sao? Cho nên không có chuyện ma nào nó chui vô xe ngồi hết á. Một bãi đậu xe có trăm cái xe, mắc gì chui vô xe mình. Phải đi mình đi Lumousine,…đi xe mắc tiền nó còn ké vô một chút, đi cái xe cũ mềm mà lo chi? Mà thiệt sự hổng có ai vô đó đâu.

Mà ví dụ con ma đó có chui vô thiệt, mình tới công việc mình nói Mời anh bước xuống, làm sao mình biết nó xuống, rồi nó hông xuống thì làm gì nó? Hổng lẽ ở công viên hoài sao? Hổng có chuyện ma nào chui vô xe mình hết á

Nên mình đừng tin vô cái đó.

Cứ đi tụng kinh đám tang đi, đi hộ niệm thì có công đức. Khi mình tới hộ niệm trong giây phút đó, người ta mất người thân, mình đến an ủi, đến chia sẻ thì người ta cũng vui, người ta ấm lòng, và người mất cũng được hộ niệm cái tâm thức. Đồng thời mình góp lời kinh, làm người nghe hiểu được đạo lý để sống đời sống hằng ngày cho tốt”


One Response

  1. […] Đọc thêm: Đi đám tang, sợ người chết theo mình […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.