/ by /   Phật Pháp Ứng Dụng / 1 comments

Tại sao người tu hành phải xuống tóc?

“Tại sao người tu hành phải xuống tóc?” – Một phật tử hỏi thầy Thích Pháp Hòa trong buổi vấn đáp.

"Tại sao người tu hành phải xuống tóc?"
“Tại sao người tu hành phải xuống tóc?”

Chúng tôi xin trích lại lời thầy Thích Pháp Hòa như sau:

Kính thưa đại chúng, bởi vì con người lấy 2 cái gốc làm đẹp đó là răng và tóc. Quý vị nhớ bài hát này không:

“Ê! Cái thằng Tí sún Tí sún

Nhe cái răng nham nhở chổi cùn

Vì nó lười đánh răng sớm tối

Lại ăn kẹo suốt ngày không thôi

Anh Tí ơi này nghe chúng tôi…

Răng với tóc là gốc con người

Răng có đẹp thì người mới xinh”

Lấy cái tóc làm chuẩn, bởi vì cái tóc làm đẹp mình nhưng cũng rắc rối vô cùng.

Sáng mà không chải thì tóc bù xù. Mỗi tháng mà không chải, không cắt, không nhuộm thì mình không đẹp. Có nhiều lúc mình phải theo thời trang, mặc màu gì thì tóc màu đó. Có đôi khi mặc áo trắng thì tóc phải đỏ mới nổi. Chưa hết, còn môi nữa, bây giờ nhiều kiểu màu lắm. Hồi xưa người ta sợ màu tím ngắt, bây giờ tím ngắt cũng có cái đẹp của tím.

Ý ở đây chỉ muốn nói rằng, người tu là người đơn giản. Tóc là tượng trưng cho phiền não. Khi nó rối thì mình phải chải. Nên một khi đã tu rồi thì phủi những phiền não. Chính khi mình cạo đầu rồi thì mình thấy mình khác với người. Mà khi thân mình khác người thì mình cũng biết rằng tâm mình khác với người.

Tại sao người tu hành phải xuống tóc?

Tổ Quy Sơn nói:

“Phù xuất gia giả

Phát túc siêu phương

Tâm hình dị tục”

Phàm là người xuất gia, một bước chân bước lên thì phải bước tới phương trời cao rộng. Phải nhớ tâm mình, hình tướng của mình phải khác với kẻ tục. Được như vậy thì mới gọi là:

“Chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”

Xuống tóc để không còn phải bận tâm về tóc nữa, người tu hành sẽ tập trung tu hành.
Xuống tóc để không còn phải bận tâm về tóc nữa, người tu hành sẽ tập trung tu hành.

Sáng ra, rờ đầu cái để nhắc mình là người tu thì phải làm việc của người tu. Ví dụ, mình là người xuất gia, quẩy cái giỏ mà đi cho vay láy lãi thì ai mà coi được? Thấy người này làm mai làm mối không phải chuyện của người tu. Trong luật cấm không cho làm việc mai mốt, rủi lỡ cơm không lành, canh không ngọt thì muối, đường ở đâu mà nêm vô? Nên khi mình mặc áo tu, hình tướng mình là đầu tròn áo vuông, mình nhớ là phải làm việc cho nó vuông tròn. Người tu thì chỉ làm việc của người tu.

Ở đây tượng trưng cho phiền não, phủi tóc là phủi phiền não. Hơn nữa làm cho mình khác với đời, người để chúng ta không dám làm gì quá phạm vi của mình.

Như vậy, các quý Phật tử đã hiểu rõ được lý do tại sao người tu hành phải xuống tóc chưa ạ?

Đọc thêm: Đi đám tang, sợ người chết theo mình

__Hỏi-Đáp Phật Pháp__


One Response

  1. […] Đọc thêm: Tại sao người tu hành phải xuống tóc? […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.