/ by /   Phật Pháp Ứng Dụng / 0 comments

2 vợ chồng khắc khẩu phải làm sao?

“Kính chào thầy, vợ chồng con khắc khẩu dường như đời kiếp trước. Nay chúng con muốn hóa giải sự khắc khẩu. Xin thầy cho chúng con lời khuyên”

Vợ chồng cãi nhau từ đời kiếp trước
Vợ chồng cãi nhau

Mình đâu có cần đổ thừa chi cho khắc khẩu đời kiếp trước. Bây giờ như thế này nà:

Mình có thương nhau nhưng mình chưa có hiểu nhau hết. Giờ mình thương nhau bao nhiêu thì mình cố gắng tìm hiểu nhau cho tương đồng để với tình thương của mình giúp cho nhau chuyển hóa tương đồng. Mình thương người đó thì mình chịu khó sửa tật mình. Mình thương người đó thì chịu khó giúp họ sửa. Như vậy là cả 2 đồng tu.

Ví dụ, người thì muốn thỉnh tiếng chuông, người thì muốn vịn cái chuông lại không cho thỉnh thì làm sao chuông nó phát. Nếu cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì làm sao sự việc nó tốt được.

Nên ở đây, không ai có thể cho mình một phép màu nào, mà tự mình phải hiểu được, vợ chồng mà khắc khẩu thì mình tu trước đi. Chồng mình nóng tánh nên ổng hay la. Mỗi lần mình nói gì đó mà ông la lên đó thì mình im lặng, rồi hôm khác mình nói tiếp. Hôm vợ chồng mà nguội thì giải quyết chút xíu là xong. Từ từ mình giúp cho nhau cùng chuyển hóa.

Phần lớn chúng ta có tật nóng nảy, cứ nói ra thì cãi. Nếu chúng ta biết lầm lẫn mà ta chưa tỉnh thì là chúng ta đang mê. Hồi xưa ổng nóng mà mình cũng nóng theo thì 2 người mê hết. Thôi thì giờ ổng nóng thì mình nguội, ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm thì công việc mới có thể khá hơn.

__Hỏi-Đáp Phật Pháp__


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.